HMS OG KVALITET

Norwegian Rig Shuttle AS har som overordnet må å ha null skader på personer, materiell og ytre miljø.

Ved å fokusere på service og kvalitet i våre tjenester skal vi møte våre kunders behov.

Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi konkurrere med de beste og forplikter oss til å tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og inkludere ytre miljøhensyn i utførelsen av vår virksomhet for å unngå skader på miljø og minimalisere bruk av naturressurser.

Fokus på å ivareta sikkerhet til sjøs, forhindre skader på mennesker og å unngå skader på ytre miljø, er fundamentert i selskapets sikkerhetsstyringssystem som er sertifisert i samsvar med krav i ISM(International Saferty Management)-koden på vegne av DNV GL»

SERTIFIKATER

Sjå oversikt over våre sertifikat her:

ISM godkjent

Gjennom selskapets fokus på sikkerheit, miljø og kvalitet har vi utarbeida eit sikkerheitsstyringsystem i samsvar med krav i ISM-koden.

International Safety Management Code (ISM-koden) sitt mål er å ivareta sikkerheit til sjøs, forhindre skader på menneske, miljø og verdiar. 

Sikkerhetsstyringssystemet for Norwegian Rig Shuttle AS er sertifisert i samsvar med krav i ISM(International Saferty Management)-koden på vegne av DNV GL. 

sellihca kvalifisert

Sellihca er eit leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukas av den nordiske energibransjen. Vi er kvalifisert leverandør.

achilles jqs kvalifisert

Achilles JQS (Joint Qualification System) er eit leverandørregister og ei løysning for kvalifisering som brukast av innkjøparar i den norske og danske olje- og gassektoren. Norwegian Rig Shuttle AS er kvalifisert leverandør.