Norwegian RIG Shuttle AS er eit underselskap av Sognefjord Invest AS som blei starta opp i september 2015.

Selskapet har sin hovudbase i Gulen og driv primært med ulike tenester knytta opp til RIG-fartøy ved service og vedlikehaldsopphald.

Gjennom selskapets fokus på sikkerheit, miljø og kvalitet har vi utarbeida eit sikkerheitsstyringsystem i samsvar med krav i ISM-koden.

International Safety Management Code (ISM-koden) sitt mål er å ivareta sikkerheit til sjøs, forhindre skader på menneske, miljø og verdiar. 

Sikkerhetsstyringssystemet for Norwegian Rig Shuttle AS er sertifisert i samsvar med krav i ISM(International Saferty Management)-koden på vegne av DNV GL. 


«Vårt mål er å bli leiande leverandør i Noreg av maritime tenester til rigg ved service og vedlikehaldsopphald.»